Slider

Vitajte na stránke našej školy

„Cez umenie k svätosti“

Cirkevná základná umelecká škola sv. Mikuláša bola založená 1. februára 2006. V súčasnom období poskytuje základné umelecké vzdelanie deťom od 5-15 rokov, mládeži do 25 rokov, ako aj dospelým. Poskytujeme vzdelanie v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore. Naši žiaci sa úspešne zapájajú do regionálnych, celoslovenských a medzinárodných súťaží, pôsobia v rôznych tanečných, divadelných a hudobných zoskupeniach, prejavujú sa autentickou a originálnou výtvarnou tvorbou. 

Škola vytvára podmienky pre aktívnu umeleckú činnosť žiakov,  formuje a sprevádza žiakov na ich umeleckej ceste v duchu kresťanských hodnôt.

Aktuality