Vážení  rodičia a priatelia CZUŠ sv. Mikuláša !

Obraciame sa na Vás s prosbou o podporu pre našu školu a teda aj pre Vaše deti v rámci možnosti poskytnutia 2% (3%) z Vašich už zaplatených daní za predchádzajúci rok.

        Dve percentá zo zaplatených daní občianskemu združeniu RZ CZUŠ venujete pre rozvoj a skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, na reprezentáciu žiakov a na rôzne podujatia a aktivity v prospech mladých – podporíme nimi ich ľudskú a  kresťanskú výchovu. Peniaze budú poukázané priamo na účet Rodičovského združenia pri CZUŠ sv. Mikuláša a o ich použití budú rozhodovať zvolení zástupcovia Rodičovskej  rady pri CZUŠ sv. Mikuláša.