Hlavné pracovisko:

080 01 Prešov, Duklianska 16

V budove Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša na Duklianskej ulici sídli hlavné pracovisko CZUŠ s riaditeľstvom školy. Vyučuje sa tu:

 • hudobný odbor
 • výtvarný odbor
 • tanečný odbor
 • literárno-dramatický odbor

Elokované pracoviská:

080 01 Prešov, Ďumbierska 40

Na Ďumbierskej ulici sídlime v objekte bývalej základnej školy. Žiaci môžu navštevovať:

 • hudobný odbor
 • výtvarný odbor

080 01 Prešov, Bernolákova 21

Na Bernolákovej ulici nás nájdete v budove Spojenej školy bl. biskupa Gojdiča. Vyučuje sa tu:

 • hudobný odbor
 • výtvarný odbor
 • tanečný odbor

080 05 Prešov Solivarská 49

V priestoroch CZŠsMŠ sv. Gorazda na Solivarskej ulici ponúkame štúdium v týchto odboroch:

 • hudobný odbor
 • výtvarný odbor

082 01 Kendice 424

Kendiciach učíme v priestoroch Cirkevnej základnej školy sv. Michala. Vyučuje sa tu:

 • hudobný odbor
 • výtvarný odbor
 • literárno-dramatický odbor

082 04 Drienov, Kpt. Nálepku 6

Drienove nás nájdete v budove starej fary Rímskokatolíckej farnosti Šimona a Júdu. Žiaci môžu navštevovať:

 • hudobný odbor
 • výtvarný odbor

082 53 Petrovany 291

Petrovanoch môžu žiaci navštevovať:

 • hudobný odbor
 • výtvarný odbor