Členovia Rady školy CZUŠ sv. Mikuláša Prešov 

Meno a priezvisko Typ členstva Zástupca
Ján Kováč volený rodičov CZUŠ sv. Mikuláša Prešov
Mgr. Andrea Regecová volený rodičov CZUŠ sv. Mikuláša Prešov
Mgr. Monika Dopiráková volený rodičov CZUŠ sv. Mikuláša Prešov
Mgr. Adela Sopková volený rodičov CZUŠ sv. Mikuláša Prešov
Mgr. Peter Štieber delegovanýzriaďovateľa,  duchovný správca KSŠ sv. Mikuláša Prešov
Mgr. Miroslav Jacko delegovanýzriaďovateľa,  riaditeľ ABŠÚ Košice 
Mgr. Ondrej Jurašek delegovanýzriaďovateľa,  riaditeľ CZŠ sv. Martina Radatice 
Mgr. Mária Kertysová delegovanýzriaďovateľa,  riaditeľka CZŠ sv. Gorazda Prešov 
Marta Peková volený ostatných zamestnancov
Stanislav Šarišský volený pedagogických zamestnancov
Jozef Dzurenda volený pedagogických zamestnancov