Vážení rodičia,

ak máte záujem, aby Vaše dieťa navštevovalo našu základnú umeleckú školu, môžete nás osobne navštíviť resp. vyplniť prihlášku.

Vyplnenú prihlášku a súhlas so spracovaním osobných údajov podpíšte a odovzdajte pri talentových pohovoroch, alebo pošlite na adresu školy: CZUŠ sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov 080 01.

Prosíme Vás, aby ste venovali dostatočnú pozornosť vypĺňaniu prihlášky.Všetky údaje o dieťati v prihláške dôsledne skontrolujte, pretože sa budú zobrazovať aj na vysvedčení žiaka.

Tešíme sa na nových uchádzačov