Cirkevná základná umelecká škola sv. Mikuláša

Duklianska 16
080 01 Prešov

IČO: 420 29741

DIČ: 2022121904

Tel.: 051 7465 803

e-mail: czus@czus-mikulas.sk