Sv. Mikuláš sa narodil do bohatej gréckej rodiny manželom Epifaniovi a Ioanne pravdepodobne v meste Patara v Lýcii. (Malá Ázia) Rodičia ho vychovávali v kresťanskej viere a už v mladosti mu zomreli. Zanechali mu však veľký majetok, preto sa nemusel obávať o svoje živobytie. On svoj majetok rozdal chudobným a stal sa kňazom. Neskôr sa stal biskupom v Myre. Ako biskup zostával rovnako plný dobročinnosti a pomáhal kresťanom, ktorí boli prenasledovaní počas vlády cisára Diokleciána. Zachránil mnoho odsúdených kresťanov, ktorých vykúpil vďaka svojmu bohatstvu. Na svoje náklady dal postaviť aj nemocnicu. 

Mikuláš sa stal pre svoje činy obľúbeným biskupom, no ani on neunikol prenasledovaniu, bol uväznený a až počas vládnutia za cisára Konštantína Veľkého, ktorý udelil Milánskym ediktom v roku 313 kresťanom slobodu, sa biskup Mikuláš dostáva na slobodu. Jeho najznámejším činom je určite zachránenie troch dcér. V meste totiž žila jedna rodina, ktorej otec prišiel o všetky peniaze a jeho tri dcéry sa mali dostať do otroctva. Keď sa to dozvedel Mikuláš, rozhodol sa im pomôcť. V noci vzal mešce s peniazmi a položil ich na okno domu, v ktorom rodina bývala. To isté urobil aj ďalšiu noc a majiteľ domu bol zvedavý, kto je ten dobrodinec. Na tretí deň si teda na Mikuláša počkal, keď dával mešec na okno a poďakoval sa mu. Mikuláš mu povedal, aby toto tajomstvo neprezradil. Je viacero príbehov zo života sv. Mikuláša, cez ktoré sa jeho úcta veľmi rýchlo šírila za hranice jeho biskupstva. Je tiež známe, že sa zúčastnil cirkevného snemu, ktorý odsúdil bludné učenie Ária a sám aktívne proti tomuto bludu aj vystupoval. 

Zomrel v pokročilom veku a bol pochovaný vo svojom biskupskom sidle Myra. Byzantský cisár Justinián I. (527- 565) dal postaviť v Carihrade chrám zasvätený sv. Mikulášovi. V 12. storočí vydal Byzantský cisár Manuel I. Komnenos (1143- 1181) nariadenie, aby sa sviatok sv. Mikuláša oslavoval 6. decembra. Z Byzancie sa jeho úcta rozšírila do celého sveta. Na západe pápež Mikuláš (858-867) – prvý pápež s týmto menom – dal okolo roku 860 postaviť v Ríme Chrám sv. Mikuláša. Najstarší životopis sv. Mikuláša pochádza až z 9. stor. 

Svätý Mikuláš patrí k najznámejším svätým. Vďaka svojej mimoriadnej zbožnosti, dobročinnosti, láske a zázrakom požíva úctu po celom svete. Svedčia o tom mnohé kostoly a oltáre, postavené na jeho počesť.

Je patrónom detí, pekárov, námorníkov, nespravodlivo odsúdených, lekárnikov, rybárov, majiteľov záložní.