Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je Cirkevná základná umelecká škola sv. Mikuláša

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov: dpo7@proenergy.sk

Prevádzkovateľ IS spracúva osobné údaje o dotknutých osobách v nasledujúcich informačných systémoch: