Milí rodičia,  

Cirkevná základná umelecká škola sv. Mikuláša pozýva Vaše deti rozvíjať svoj talent. Ponúkame štúdium v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore.

Talentové pohovory pre školský rok 2023-2024 sa budú konať od 5. do 9. júna 2023.  Presný harmonogram podľa jednotlivých pobočiek:

Prešov – Duklianska; 8. a 9. júna; od 14.00 do 17.00 hod.; hudobný, výtvarný, tanečný odbor a LDO; kontakt na učiteľa 0915 896 747

Sekčov – Bernolákova; 6. a 8. júna; od 14.00 do 17.00 hod.; hudobný, výtvarný, tanečný; kontakt na učiteľa 0908 448 606

Sekčov – Ďumbierska; 8. a 9. júna; od 14.00 do 17.00 hod.; hudobný, výtvarný; kontakt na učiteľa 0905 169 228

Drienov; 6. a 7. júna; od 14.00 do 17.00 hod.; hudobný, výtvarný; kontakt na učiteľa 0908 845 707

Solivar; 5. a 7. júna; od 14.00 do 17.00 hod.; hudobný, výtvarný; kontakt na učiteľa 0948 086 040

Kendice; 5. a 9. júna; od 14.00 do 17.00 hod.; hudobný, výtvarný, tanečný odbor a LDO; kontakt na učiteľa 0915 182 616

Petrovany; 5. a 9. júna; od 14.00 do 17.00 hod.; hudobný, výtvarný, tanečný; kontakt na učiteľa 0905 300 176

Tešíme sa na Vás