Milí rodičia,  

Cirkevná základná umelecká škola sv. Mikuláša pozýva Vaše deti rozvíjať svoj talent. Ponúkame štúdium v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore.

Talentové pohovory pre školský rok 2022-2023 sa budú konať od 6. do 10. júna 2022.  Presný harmonogram podľa jednotlivých pobočiek:

Prešov – Duklianska; 9. a 10. júna; od 14.00 do 17.00 hod.; hudobný, výtvarný, tanečný odbor a LDO; kontakt na učiteľa 0915 896 747

Sekčov – Bernolákova; 6. a 7. júna; od 14.00 do 17.00 hod.; hudobný, výtvarný, tanečný; kontakt na učiteľa 0908 448 606

Sekčov – Ďumbierska; 9. a 10. júna; od 14.00 do 17.00 hod.; hudobný, výtvarný; kontakt na učiteľa 0905 169 228

Drienov; 7. a 8. júna; od 14.00 do 17.00 hod.; hudobný, výtvarný; kontakt na učiteľa 0908 845 707

Solivar; 9. a 10. júna; od 14.00 do 17.00 hod.; hudobný, výtvarný; kontakt na učiteľa 0948 086 040

Kendice; 6. a 10. júna; od 14.00 do 17.00 hod.; hudobný, výtvarný, tanečný odbor a LDO; kontakt na učiteľa 0915 182 616

Petrovany; 6. a 7. júna; od 14.00 do 17.00 hod.; hudobný, výtvarný, tanečný; kontakt na učiteľa 0905 300 176

Tešíme sa na Vás