Milí rodičia,  

Cirkevná základná umelecká škola sv. Mikuláša pozýva Vaše deti rozvíjať svoj talent. Ponúkame štúdium v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore.

Talentové pohovory pre školský rok 2024-2025 sa budú konať od 20. mája do 24. mája a od 3. júna do 7. júna 2024 v čase od 14.00 do 17.00 hod. 

Presný harmonogram podľa jednotlivých pobočiek:

Prešov – Duklianska; 23. a 24. mája; 6. a 7. júna; od 14.00 do 17.00 hod.; hudobný, výtvarný, tanečný odbor a LDO; kontakt na učiteľa 0915 896 747

Sekčov – Bernolákova; 20. a 23. mája; 3. a 6. júna; od 14.00 do 17.00 hod.; hudobný, výtvarný a tanečný odbor; kontakt na učiteľa 0908 448 606

Sekčov – Ďumbierska; 23. a 24. mája; 6. a 7. júna; od 14.00 do 17.00 hod.; hudobný, výtvarný odbor a LDO; kontakt na učiteľa 0905 169 228

Drienov; 21. a 22. mája; 4. a 5. júna; od 14.00 do 17.00 hod.; hudobný a výtvarný odbor; kontakt na učiteľa 0907 399 383

Solivar; 20. a 22. mája; 3. a 5. júna; od 14.00 do 17.00 hod.; hudobný a výtvarný odbor; kontakt na učiteľa 0948 086 040

Kendice; 20. a 24. mája; 3. a 7. júna; od 14.00 do 17.00 hod.; hudobný, výtvarný odbor a LDO; kontakt na učiteľa 0915 182 616

Petrovany; 23. a 24. mája; 5. a 9. júna; od 14.00 do 17.00 hod.; hudobný a výtvarný odbor; kontakt na učiteľa 0902 110 048

Druhé kolo talentových skúšok sa bude konať v prvý septembrový týždeň. Presný termín oznámime na konci augusta. Do hudobného odboru budeme zaraďovať žiakov z druhého kola iba v prípade voľného miesta, resp ako náhradnikov počas školského roka.

Tešíme sa na Vás