Od 17. mája 2021 obnovujeme na našej škole riadnu prevádzku v prezenčnej forme vyučovania.

Ukončená je dištančná forma vyučovania a budeme fungovať podľa riadneho rozvrhu hodín.

Platí to pre všetky umelecké odbory v plnom rozsahu.

Naďalej je nutné dodržiavať všetky hygienické nariadenia (rúško, rozostupy, dezinfekcia).

Tešíme sa na Vás.